Vier de Dag van de Aarde

Vier de Dag van de Aarde

Een dag om stil te staan bij het milieu. En hoe we ons steentje kunnen bijdragen.

Wat is de Dag van de Aarde?

De Dag van de Aarde (ook wel Earth Day genoemd) wordt elk jaar op 22 april gevierd om ons milieu het respect te geven wat het verdient. Deze dag wordt nu in maar liefst 175 landen gevierd en dient ons erop te wijzen dat onze bronnen schaars zijn en hoe we daar mee om zouden moeten gaan. Ieder jaar wordt het thema van de Dag van de Aarde opnieuw bepaald. Oorspronkelijk komt het idee uit de Verenigde Staten in 1970, en sindsdien doen er miljoenen mensen aan mee op allerlei manieren.

Motieven voor Earth Day

Zoals al genoemd, is de Dag van de Aarde bedoeld om aandacht te creëren voor milieu-problematiek en mensen te stimuleren om hun koopgedrag te veranderen. Ons milieu wordt vervuild door chemicaliën, plastic afval en broeikasgassen. Als iedereen een aantal tips opvolgt, kan dat absoluut een verandering teweeg brengen voor onze natuur. Maar hoe kunnen we als individuelen iets doen om het verschil te maken?

Vier de Dag van de Aarde

Ledereen kan bijdragen

Zelfs als het lijkt dat één persoon alleen niet veel kan bereiken, zijn de consequenties groot. Hier geldt: kleine dingen maken het verschil! Wie bewuster leeft, helpt om onze planeet en het milieu te beschermen. Maar hoe kun je duurzamer leven?

Weet wat je koopt en waar het vandaan komt

Als je voedsel koopt wat uit de regio en het seizoen komt, bespaar je lange transportafstanden. Het transport van voedsel over lange afstanden vervuilt ons milieu door uitlaatgassen en is vaak onnodig. Veel voedsel kan lokaal gekocht worden: hiermee bespaar je niet alleen de afstand, maar ook zijn de producten over het algemeen verser en beter van smaak. Ook stimuleer je hiermee de economie in jouw regio en begrijp je beter waar je geld belandt, in plaats van dat je complexe financiële constructies ondersteunt.

Ga voor biologisch!

Groente en fruit dat geproduceerd wordt op de „normale“ manier leidt al snel tot productie op enorm grote schaal. Dit houdt onder andere in dat allerlei machines, pesticiden en chemicaliën gebruikt moeten worden. Het landgebruik voor dit soort productie leidt tot bodemschade, waar toekomstige generaties last van zullen krijgen. Met „biologische kwaliteit“ bescherm je de aarde en je eigen lichaam. Daarom biedt Lifefood alleen maar producten aan die 100% biologisch zijn.

Vier de Dag van de Aarde

Weet waar je voedsel vandaan komt!

In tijden van massa-productie en grote coöperaties, raak je als klant al gauw het overzicht kwijt van waar ingrediënten vandaan komen. Als je je producten koopt van bedrijven die direct contact hebben met de boeren en niet via tussenpersonen handelen, is de kans groter dat je voedsel koopt van goede kwaliteit en wat op een eerlijke manier geproduceerd is. Tussenpersonen en lange communicatie-kanalen kun je vermijden en dat heeft zeker invloed op de producten die te koop zijn in de supermarkt. Bij Lifefood hebben we vanaf het allereerste begin lokale boeren en families gesteund, die zonder de handel niet zouden overleven.

Let op de verpakking

Plastic, plastic, plastic!! Veel van de producten die we elke dag tegenkomen in de supermarkt worden verpakt in plastic – soms wel in meerdere lagen en onnodig. Fruit en groenten hebben van nature een beschermlaagje, wat betekent dat ze geen verpakking nodig hebben. Het gebruikt van stoffen tasjes kan een simpele oplossing zijn. Kleine hulpjes, zoals Tupperware-bakjes, thermobekers gemaakt van duurzaam materiaal en papieren zakjes voor het vuilnis kunnen makkelijk ingepast worden in je alledaagse leven en zijn op lange termijn goedkoper.

Vier de Dag van de Aarde

Doordat er veel vraag naar is, gaan steeds meer bedrijven voor composteerbare verpakkingen. Het is helaas niet makkelijk om echt goede, milieuvriendelijke verpakkingen te vinden, en we adviseren je dan ook om kritisch te blijven. Niet alle verpakkingen die op het oog duurzaam en milieuvriendelijk lijken, zijn dat ook daadwerkelijk. Bij Lifefood hebben we producten - zoals bijvoorbeeld onze Life Breakfast mixen - in volledig composteerbare verpakkingen.

Lever een bijdrage op de Dag van de Aarde

Als iedereen deze adviezen ter harte neemt en probeert om ze uit voeren, kunnen er grote hoeveelheden aan plastic bespaard worden op jaarbasis. Earth Day is er om aandacht te schenken aan deze thema‘s en mensen meer bewust te maken van wat er speelt. Iedereen kan meedoen en laten zien dat ze ook iets willen bijdragen. Draag ook je steentje bij!