Bescherming van persoonlijke gegevens

Wij zorgen ervoor dat je persoonlijke gegevens beschermd worden en zullen deze verwerken zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna: AVG).

Wat voor persoonlijke gegevens gebruiken we?

We gebruiken alleen persoonlijke informatie die je hebt ingevuld tijdens registratie op de webshop. Dat wil zeggen: je naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, factuurgegevens, leveradres en bestelgeschiedenis. We hebben deze informatie nodig voor bedrijfstransacties en levering van de producten. Daarom is dit een legitieme reden om gegevens vast te houden conform Artikel 6 (1)b) en 1) van de AVG of Artikel 6(1) a) van de AVG wanneer toestemming is gegeven voor ontvangst van nieuwsbrieven en informatieberichten.

Bovendien verwerken we ook normale, persoonlijke informatie (namelijk: e-mailadres) die je hebt ingevuld op ons registratieformulier (Artikel 6 (1) a) van de AVG).

In het geval van toestemming voor het gebruik van cookies, houdt dit ook cookies van derden in zoals: Google Analytics, FB pixels, remarketing, etc. Deze zijn niet gelinkt aan je persoonlijke gegevens maar worden bewaard op je computer. Cookies vallen niet onder de toestemming om persoonlijke gegevens te verwerken, omdat je op een andere manier akkoord geeft voor het gebruik ervan, namelijk de “Ik geef akkoord” knop.

We verzamelen of verwerken geen gegevens die vallen onder de categorie van gevoelige persoonlijke informatie.

Hoe verwerken wij gegevens?

Zowel de registratie op onze webshop als de (aparte) inschrijving voor de nieuwsbrief zijn gelinkt aan je e-mailadres. Om te voorkomen dat jouw e-mailadres gebruikt wordt door vreemden of robots, wordt er altijd een bevestigingslink per mail naar je toegestuurd.

Alle gegevens die door ons of onze opdrachtnemers gebruikt worden zijn beschermd door de AVG en onze technische beveiliging garandeert dat we aan de AVG-eisen voldoen. We maken geen gebruik van automatische verwerking of profilering bij het verwerken van je gegevens. We gebruiken je persoonlijke gegevens voor onze eigen doeleinden en zullen deze nooit aan derden overhandigen.

Voorwaarden, geven en intrekken van toestemming

Door het blokje “I ga akkoord met de verwerking van persoonlijke gegevens voor ... doeleinden (zoals het versturen van nieuwsbrieven)” aan te vinken op het online formulier, ga je vrijwillig akkoord met de verwerken van de gegevens voor het betreffende doeleind (zoals het versturen van nieuwsbrieven) en accepteer je de voorwaarden wat betreft bescherming van persoonlijke gegevens.

Je toestemming tot het verwerken van je persoonlijke gegevens geldt tot het moment dat je deze weer intrekt. Je kunt dit op elk moment doen door je profielinstellingen te veranderen of door op de link te klikken die onderaan elke nieuwsbrief of informatiebericht staat.

De formulering van de toestemming- en privacyvoorwaarden worden bewaard op het moment van je toestemming. Mocht deze formulering van de toestemming of de voorwaarden veranderen met wettelijke consequenties, zul je hiervan op de hoogte worden gesteld en kun je je toestemming hernieuwen of intrekken.

Informatie over de rechten van de geregistreerde persoon

Conform de AVG heb je het recht om je gegevens in te zien (Artikel 15 van de AVG) die we over je hebben verzameld. Dit is mogelijk door a) de mogelijkheid om je eigen profiel in te zien (als je een geregistreerde gebruiker bent), of door b) de beheerder (contactgegevens hieronder) te vragen naar een lijst met jouw gegevens. Als je optie b) gebruikt, dien je ons te contacteren vanaf je persoonlijke e-mailadres of op een andere manier te bewijzen dat je het recht hebt om je gegevens in te zien, om misbruik van je gegevens te voorkomen.

Bovendien heb je het recht om je gegevens aan te passen (Artikel 16 van de AVG), ze te verwijderen in wettelijk vastgelegde gevallen (Artikel 17 van de AVG), het gebruik ervan te beperken (Artikel 18 van de AVG), bezwaar maken tegen het gebruik ervan (Artikel 21 van de AVG), en om je gegevens te overhandigen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (Artikel 20 van de AVG).

Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als je een redelijke verdenking hebt dat je rechten op bescherming van persoonlijke gegevens worden geschonden.

Technische beveiligingsverklaring

De beheerder verklaart bij deze dat hij een risico-analyse heeft gedaan en de verwerkte gegevens heeft beveiligd op een manier conform de AVG wetgeving. Alleen geautoriseerde personen kunnen de persoonlijke gegevens inzien. De beheerder heeft contractuele afspraken met sub-verwerkers van persoonlijke gegevens (bijv. hosting, mailing) wat betreft de doeleinden voor het verwerken van persoonlijke gegevens.Beheerder: Lifefood Czech Republic s.r.o., geregisteerd bedrijfsadres: Škrétova 45/8, Prague 2, 120 00, ID: 27437485, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van de gemeente Praag, Sectie C, Insert No. 111974.

Je kunt de beheerder per telefoon of e-mail contacteren. Voor meer informatie verwijzen we je naar de Contact-pagina op onze website.