De externe kosten van landbouw

De externe kosten van landbouw

Is biologisch echt duurder dan conventionele landbouw?

Als de kosten van de consequenties van agrarische producten op het milieu werden doorberekend, zouden de productiekosten enorm stijgen, vooral voor conventioneel geproduceerde producten. Dit is het resultaat van een recent gepubliceerd onderzoek van de Universiteit van Augsburg. We hebben het onderzoek wat beter bestudeerd en zijn er van overtuigd dat deze belangrijke informatie en kennis met iedereen gedeeld zou moeten worden.

ECHTE VOEDSELPRIJZEN

Als de echte productiekosten werden doorberekend in de prijzen, zouden conventioneel geproduceerde dierlijke producten drie keer zo duur moeten zijn (196% verhoging). Biologische producten, daarentegen, zouden maar twee keer zou duur moeten zijn (82% verhoging). Conventioneel geproduceerde melkproducten zouden twee keer zoveel kosten, biologische maar 35 % meer. Conventionele kruidenproducten zouden 28% meer kosten, biologische maar 6% meer. 

Těžkou technikou zdusaná zem nerodí přirozeně, používá se hlavně jako

EXTERNE KOSTEN ZIJN NOG NIET DOORBEREKEND IN DE PRIJZEN VAN VANDAAG

Veel van de kosten van voedselproducten die indirect betaald worden door burgers via belastingen zijn niet doorberekend in de voedselprijzen. Drie externe factoren werden meegenomen in het onderzoek uit Augsburg: stikstof, broeikasgasemissies en energieverbruik. Water was niet inbegrepen. Het laat zien dat biologische producten consistent beter presteren dan vergelijkbare conventioneel geproduceerde producten.

DE VERNIETIGING VAN ONS NATUURLIJKE ECOSYSTEEM

Ons modern, conventioneel, industriëel, agrarisch systeem vernietigt systematisch ons milieu en onze natuurlijke ecosystemen. Pesticiden en insecticiden veroorzaken bijkomende schade en doden sommige van onze meest waardevolle bestuivende insecten, zoals bijen. De teeltrichtlijnen van biologische landbouwverenigingen zoals Demeter, Bioland, Bio Suisse etc. hebben het potentieel om de bodem te regenereren. De omschakeling van conventionele naar biologische landbouw brengt regenwormen en belangrijke microben terug, evenals insecten.

Externality konvenčního zemědělství platíme všichni, třeba v podobě ztráty duše krajiny

VANWAAR HET GROTE PRIJSVERSCHIL TUSSEN CONVENTIONEEL EN BIOLOGISCH?

Voedselprijzen laten niet de echte kosten zien voor mensen en het milieu. Als de kosten van de consequenties van normale vleesproductie zouden worden doorberekend, zouden de prijzen drie keer zou hoog zijn. Biologische producten doen het in dat opzicht beter dan hun conventionele tegenhangers, ook al geven hun prijzen ook niet alle “verborgen” kosten weer. Als de milieukosten zichtbaar zouden zijn in de uiteindelijke prijzen, zou het prijsverschil tussen biologische en conventionele producten aanzienlijk kleiner zijn, volgens onderzoekers.

Conventionele kruidenproducten zouden 28% duurder moeten zijn, terwijl biologische kruidenproducten maar een stijging van 6% nodig hebben om de echte kosten te reflecteren. "Met name milieuvriendelijke werkwijzen van de biologische productie, zoals het achterwege laten van minerale stikstofmeststoffen in de teelt van gewassen en het verminderde gebruik van industrieel geproduceerd krachtvoer in de veehouderij, leiden tot lagere externe kosten en prijspremies in alle voedselcategorieën in vergelijking met conventionele productiepraktijken", schrijven de auteurs.

BIO je lepší pro nás všechny

CONCLUSIE

In plaats van de werkelijke kosten rechtstreeks aan het (dierlijke) product toe te rekenen, betaalt de brede massa vaak voor deze verborgen, externe kosten. Wij bij Lifefood geloven dat dit anders moet zijn en dat prijzen beter doordacht en duurzamer moeten zijn. We vinden het geweldig dat er onderzoekers zijn die aan dergelijke onderwerpen werken, omdat dit de enige manier is om de juiste mensen in het bedrijfsleven en de politiek te bereiken om hierover opnieuw na te denken! Dus wij zeggen: ga zo door en vertel het verder!